SRM Ref Tech är entrepenad- och servicbolaget inom Svenska Rotor Maskiner. Vi arbetar med kyl- och värmepump-system. Detta bolag härstammar från Refrigeration Technology of Scandinavia AB, som förvärvades av Svenska Rotor Maskiner 2007.

Våra kunder är stat och kommun, livsmedelsindustri och distributörer, kemiska och processindustrin och energidistributörer. Listan kan göras lång, men det vanligaste är att använda en anläggning som är långsiktigt, ekonomiskt effektiv och har en låg påverkan på miljön.

Vi erbjuder installationer med både standardiserade enheter (t.ex. kylaggregat, värmepumpar), skräddarsydda enheter eller helt skräddarsydda system. En djup kunskap inom olika kylapplikationer säkerställer rätt lösning.

Våra tjänster täcker självklart installationerav våra produkter, men också systematiskt underhåll, felsökning, reparationer, etc. av andra system som ingår i våra åtaganden.

Kontakta oss så kan vi diskutera ditt projekt.

En titt på historiska milstolpar, vem gjorde vad vi år i dag

1908
AB Ljungströ m Ångturbin (ALÅ) grundade, som senare bytte till Svenska Rotor Maskiner, och vd Birger Ljungström rekryterade tre högt kvalificerade anställda. KG Karlsson och dårefter professor vid Chalmers Tekniska Högskola (CTH), Oscar Wiberg senare chef ingenjör på STAL Finspång samt Birgers bror Fredrik. Det var utgångspunkten för ett antal uppfinningar som har stor inverkan på många svenska kända och framgångsrika företag och även för den andra industriella revolutionen.
1932
ASEA förvärvade kylverksamheten från Luth & Roséns Elektriska (Ludwigsbergs Verkstad) och tillverkning av kylsystem vidarebefordrades till Svenska Turbinfabriks AB Ljungström (STAL) i Finspång, Sverige
1955
Kylverksamheten flyttade från Finspång till Norrköping och STAL Refrigeration etablerades.
1959
Den första oljeinsprutade skruvkompressorn utvecklad av Svenska Rotor Maskiner.
1963
Den första kylskruvkompressorn tillverkad och installerad av STAL Refrigeration, via licens av SRM, för en isbaneapplikation i Sverige.
1990
STAL utförde den f&oörsta kylaggregatet med R717 (ammoniak), 210 kW vid +1,5 °C. 100% vatten (ingen brine).
1997
STAL genomförde den första kylaggregatet med liten R717-fyllning (40 g/kW @ A/C)
2000
STAL Refrigeration i Norrköping stängde verksamheten och ett team av tidigare anställda ingenjörer grundade Refrigeration Technology of Scandinavia (Ref Tech).
2002
Ref Tech genomförde den första, som ett oberoende företag, leverans med två heliumkompressorstationer för CERNs partikelaccelerator. Tidigare har vårt team varit involverat i många leveranser till CERN under åren på STAL.
2006
Ref Tech genomförde den första R717 (ammoniak) högtemperaturvärmepumpen 2,2 MW @ 78 °C.
2007
Ref Tech slogs samman med SRM och designade, producerade och genomförde den första ORC-enheten med låg temp för miljövänlig elkraftproduktion, värmekälla @ 67 °C.
2008
SRM genomförde den första torra skruvkompressorenheten för komprimering av surgas (förorenad naturgas) för gasbehandling och återvinning av svavlet. 2013 fick vi med en ny beställning från samma kund till en liknande applikation för en annan anläggning. Tidigare förlorades denna sura gas genom bränning, så miljöpåverkan är betydande.
2012
Vi erhöll en ny beställning från CERN med två heliumkompressorstationer till ATLAS-partikeldetektorn.
2017
SRM Ref Tech genomförde tillsammans med Swerea MEFOS en kompressorstation för komprimering av masugnsgas för att separera och utvinna väte och koldioxid.

 

SRM Ref Techs kontor vid Kummelberget i Saltö-Boo.
Det år åven kontor och verkstad för SRM International.

 

Kontoret där Refrigeration Technology of Scandinavia startade år 2000. Där finns fortfarande Norrköpings delen av SRM Ref Tech kvar.
Platesen är den gamla flygflotiljen F13 i Norrköping.