Förstudier

Vi kan utföra studier på t.ex. lönsamheten på en invenstering i en värmepump i ett fjärvärmesystem eller liknande för en kylmaskin i en kylcentral.