Nyhete

2021-05-24

Masugnsgaskompressorstation - StepWise -SWERIM
Projektet startade i november 2016 och pilotanläggningen vid Swerim-anläggningarna bredvid stålverk SSAB i Luleå, Sverige, producerar ett ton metanol per dag från masugnsgas som levereras av SSAB.
Kompressorstationen, utrustad med vår SRM industriella skruvkompressor ATEX designad, levererar 800 Nm3/ h BFG @ 25 bar.
SRM Ref Tech är glad att vår gaskompressorstation bidrog i både FReSMe- och Stepwise-projekten, vilket gjorde det möjligt att använda avancerad teknik för att upparbeta masugnsgas för vätgas alternativt metanolproduktion och avskilja koldioxiden i gasen. Detta är en milstolpe att på ett kostnadseffektivt sätt minska koldioxidutsläppen i sektorer som är svåra att minska, såsom järn- och stålproduktion
Fö med information på dessa två projekts, se nedan:
www.swerim.se
www.stepwise.eu
www.fresme.eu
https://youtu.be/P0adi-Zkkts
2020-03-21

Helium komressors för CERN
SRM levererade nyligen den 5:e kompressor-enheten till Cern i Schwiez.
Den är en lågtrycks helium kompressor till "CERN ATLAS Main Refrigerator" som var en uppgradering av en befintlig enhet från STAL Refigeration.
Även 2012 levererade vi en högtrycks- och en lågtrycks-enhet i samma syfte.
Redan 2002 gjorde vi en leverans av 2 enheter till "ATLAS Shield Refrigerator Station".
Se också:
https://atlas.cern/about


 


SRM Ref Tech är ett globalt verkande process- och kylföretag med ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva produkter, lösningar och tjänster.
Den perfekta partnern när prestanda, kvalitet och tillförlitlighet värderas högt.


För att kontakta oss se menyn "Kontakter" ovan.